Avís legal

ASESORIA ARXER SAU és una societat inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 363, Foli 188, Full número GI-6992, amb CIF A-17065715. Aquesta societat és propietària del nom de domini arxerassessors.cat

Adreça:

C/ Rutlla, nº13, baixos
17002 de Girona

Telèfon: 972 20 55 00   FAX: 972 22 03 09

e-mail: arxer@arxerassessors.cat

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 

 • L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, la qual cosa implica que la utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.
 • La utilització d’aquesta pàgina web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.
 • Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurament pels usuaris, exceptuant aquelles que continguin informació a la que solament es permeti accedir a l’usuari registrat. Aquestes pàgines estan restringides als usuaris prèviament autoritzats per ASESORIA ARXER SAU. El nom d’usuari i contrasenya són personals i intransferibles. L’usuari assumeix la responsabilitat per qualsevol dany i perjudici, directes o indirectes, que puguin derivar-se de la seva utilització indeguda, així com de la seva cessió a tercers. En qualsevol moment ASESORIA ARXER SAU per motius de seguretat, podrà modificar la contrasenya de l’usuari, amb notificació prèvia.
 • ASESORIA ARXER SAU es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal així com el dret d’alterar la forma d’accés a la seva pàgina web sense previ avís; per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.
 • ASESORIA ARXER SAU manté aquesta pàgina web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació d’interès per als usuaris i usuàries, actualitzada i exacta. Per aquest motiu, demanem la col·laboració dels usuaris de la nostra pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça arxer@arxerassessors.cat.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2016, ASESORIA ARXER SAU, arxer.cat. Tots els drets reservats.

 • Aquesta pàgina web i els continguts inclosos: articles, textos, imatges, logotips, marques, altres elements de la imatge corporativa, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat de ASESORIA ARXER SAU o de tercers que han autoritzat el seu ús a ASESORIA ARXER SAU, quedant expressament prohibida la seva explotació sense l’autorització expressa de ASESORIA ARXER SAU que haurà de ser sol·licitada i concedida per escrit. S’autoritza la reproducció dels continguts textuals o gràfics, excepte amb finalitats comercials, i sempre que es citi la font.
 • L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.
 • ASESORIA ARXER SAU es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.
LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT 

 

 • ASESORIA ARXER SAU es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.
 • ASESORIA ARXER SAU no serà responsable en cas que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control de ASESORIA ARXER SAU i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.
 • La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per aconseguir-ne l’exactitud i l’actualització. En conseqüència, ASESORIA ARXER SAU no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.
 • Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o l’exactitud dels quals no es pot responsabilitzar ASESORIA ARXER SAU. La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió d’utilitzar-lo és responsabilitat d’aquests últims.
 • ASESORIA ARXER SAU no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.
 • ASESORIA ARXER SAU no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.
LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS 

 

 • Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i ASESORIA ARXER SAU es regiran per la legislació espanyola.
 • Per qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i ASESORIA ARXER SAU ambdues parts es sotmeten als Jutges i Tribunals de Girona.