Auditoria

En aquest àmbit ens basem en un coneixement profund de les operacions de l’entitat auditada, dels seus sistemes i controls, i de l’entorn en què opera.

Els nostres procediments s’adapten tant a sistemes manuals com a entorns informatitzats.  L’especialització de les nostres firmes ens permet realitzar treballs tant per a petites i mitjanes empreses com per a organitzacions de major mesura i estructura.

  • Auditoria completa.
  • Revisió limitada amb procediments acordats.
  • Informes especials contemplats per la legislació o d’altres.
  • Certificació de fets concrets.
  • Consolidació de balanços.
  • Fusions i escissions.
  • Valoració d’empreses.