Laboral

A través d’un assessorament integral i continu aportem valor afegit a la gestió dels recursos humans de la seva empresa.

 • Confecció de nòmines.
 • Confecció d’assegurances socials i transmissió a la Seguretat Social.
 • Redacció de contractes laborals i d’alta direcció.
 • Confecció i presentació dels models 111 i 190 de declaracions de retencions per rendiments del treball personal.
  Càlcul de liquidacions i indemnitzacions.
 • Gestions davant la Seguretat Social:
  • Inscripcions d’empreses.
  • Altes i baixes de treballadors.
  • Variacions de dades.
  • Tramitació de parts d’IT i d’accident.
 • Sol·licitud i càlcul de prestacions d’invalidesa, de jubilació etc.
 • Informació i simulació de costos de personal.
 • Auditories laborals.
 • Assessorament en prevenció de riscos laborals.
 • Representació davant dels Jutjats del Social.
 • Assessorament i assistència a inspeccions de treball.
 • Recursos jurisdiccionals i administratius.
 • Conciliacions individuals al Departament de Treball i conciliacions col·lectives davant del Tribunal Laboral de Catalunya.